Referater 2019 - St. Lyngby IF

Velkommen til
ST. LYNGBY IF
Gå til indhold

Hoved menu:

Referater 2019

INFO > IF's Venner > Referater m.m.
Referat St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde
onsdag den 7. august 2019 kl. 18.00.

Afbud: Lars Lundholm, Keld og Jan
Ansøgninger:
Ingen ansøgninger
Kassereren om økonomi mm.:
Ingen punkter.

Nyt vedr. teltudlejning:
Indkøb
Lars F. har indkøbt 100 nye stole. Michael har indkøbt 10 ”korte” borde og 10 runde borde.
Vi bortskaffer de dårlige stole – evt. sælges på loppemarkedet.

Teltopsætning
Vi har brug for at kigge på proceduren for bemanding teltopsætning - hidtil har, primært, Michael og Anders taget teten i forhold til tovholderopgaven. Vi har brug for en mere permanent løsning, hvor vi ved hvem, der gør hvad. Vi tager det op på oktobermødet.
Vi overvejer hver især, hvordan en god procedure kan se ud.

Nyt vedr. loppemarked:
Jens undersøger om vores sponsorer fortsætter og melder tilbage til Michael.
Michael bestiller plakater, der kan bruges i flere år – 200 stk. – han bestiller ligeledes t-shits, når tid er.

Forespørgsel fra kaffetelt om udvidelse:
Vi vil gerne imødekomme ønsket om at udbygge kaffeteltet, således at kaffeteltet får ”eget køkken” og lille køletrailer i umiddelbar nærhed.
Der vil være morgenmad og t-shirt-uddeling i teltet ca. 8.00 til 9.30 om sændagen.
Elith sørger for leje af kølecontainere, toiletvogne og minilæsser.
Henrik sørger for formalia i aviserne og skriver til bodformændene.
Lars F. har sørget at popcorn-maskinen er rengjort og at der er købt fedt og popcorn. Vi finder et godt sted at placere den og bemander den med et par gode børn.

Andre arrangementer:
”Ål og flæsk” skubbes til 30. august. Michael sørger for invitationer. Sted: Klubhuset. Kl.: 18.00.
Elith og Michael står for det praktiske, inkl. bestilling af mad.

Diverse møder:
Ingen punkter
Pølsevogn:
Ingen punkter

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Den 3. bil
Vi afventer at købe en bil mere. Vi har lånt/lejet en bil i forbindelse med loppeindsamlingen den næste ca. 6 uger.
Vedligehold og oprydning, Loppehallen mm.
Michael har udarbejdet en ”praktiske opgaver” liste. Listen eftersendes.

Eventuelt:
Punkter til næste møde 4. september 2019:
Afbud: Anders
Loppemarked
  • Teltopsætning i løbet af ugen
  • Og meget mere
 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu