Referater 2019 - St. Lyngby IF

Velkommen til
ST. LYNGBY IF
Gå til indhold

Hoved menu:

Referater 2019

INFO > IF's Venner > Referater m.m.
Referat af St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 6. februar 2019 kl. 18.00
Afbud: Elith Andersen
Konstituering:
Formand: Jens Wegener Hansen
Næstformand: Anders Andersen
Kasserer: Jan Enevoldsen
Sekretær: Henrik Keck

Menige medlemmer:
Keld Hjort Olsen
Michael Larsen
Lars Folke
Suppleanter:
Elith Andersen
Lars Hansen

Ansøgninger: Ingen
Kassereren om økonomi mm.: Ingen

Nyt vedr. teltudlejning:
Aflevering af teltadministration v/Henning
Henning orienterede om forretningsgange omkring teltudlejning.
Vi fik: telefon, kalender, aftalekontrakt, cd-rom med diverse + kontakter til rengøringsfirma, sikkerhedscertifikater mm.
Der er fuldt booket til og med maj måned + 1., 15. juni og 27. juli.
Vi skal have lavet en oversigt på, hvad vi har af teltduge, div. stænger, gulv, stole, borde osv. Henning vil gerne hjælpe med udarbejdelsen.
Keld overtager telefon og kalender. Vi søger fortsat én til bemandingsopgaven. Vi går i tænkeboks…
Vi vil gerne skabe et synligt overblik over hvilke dage, der er opsætninger og hvem der bemander opsætningen + en oversigt over hvilket materiel, der skal med på vognene.
Keld laver forslag til, hvordan det kan se ud.

Nyt vedr. loppemarked:
Lars F. undersøger mulighederne omkring bortskaffelse af affald på Genbrugsstationen.
Anders Andersen overtager opgaven omkring loppesortererne. Nye hold: (9) Henrik og Christian samt (7) Lars Lundholm og Aksel Keck.

Andre arrangementer:
Øko-dag, 14. april på Lundholm. Keld og Jens er tovholdere.
Der er forslag om at sætte pølsevogn op med f.eks. øko-burgere. Vi overvejer…

Diverse møder:
Møderække, bestyrelsesmøder:
Vi forsætter med første onsdag i måneden – næste gang er 6. marts.
Anders indkalder til loppeopstartsmøde 27. marts i Klubhuset. Jens sørger for forplejning og lokale.

Pølsevogn:

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
·       Ny beklædning til div. medhjælpere
Vi indkøber 100 mørke sweatshirts med tryk – til diverse medhjælpere.
·       Fordeling af Renés opgaver
Michael overtager indkøb af drikkevarer til loppehallen.
Henrik undersøger abonnementsforhold på hjertestarter.
René fortsætter med en række opgaver – ad hoc.

Eventuelt:
Punkter til næste møde 6. marts 2019:
Strategi og budget for promovering af VENNER v. Michael/Henrik

 
gixmo.dk
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu