Referater 2019 - St. Lyngby IF

Velkommen til
ST. LYNGBY IF
Gå til indhold

Hoved menu:

Referater 2019

INFO > IF's Venner > Referater m.m.
Referat St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde
tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 18.00.

Afbud: Ingen
Ansøgninger:
Ingen ansøgninger

Kassereren om økonomi mm.:
Det er en svær opgave at komme af med pengene i banken i disse dage. Det er dog lykkedes og vi afventer nu det endeligt indsatte beløb.
Regningerne er så småt begyndt at tikke ind, men vi har ikke et totalt overblik. Vi må afvente det endelige resultat til november.
Overvejelse: Skal vi udvide udbuddet af mobilepay-boder?

Nyt vedr. teltudlejning:
En del teltduge er blevet meget beskidte ved nedtagning efter Loppemarkedet. Henning sørger for at pakke dugene og får dem rengjort hos det sædvanlige firma, Kibæk.
Ved opsætning af de store telte SKAL der kryds i og reglementerede pløkke i.

Teltene skal sikkerhedscertificeres igen, inden 20. juni 2020.
Der er igen behov for at kigge på priserne, da der er udgifter forbundet med ekstra sikring.
Det besluttes at opjustere samtlige priser med 15%. Anders sørger at rette brochuren og sender til webmaster.
Jens forhører sig hos René om, han fortsat vil vores ”sikkerhedsrepræsentant” på teltområdet.

Nyt vedr. loppemarked:
Opmærksomhedspunkter til 2020 og bestyrelsens egen foreløbige evaluering og generelle indtryk - i én skøn forvirring:
• Der skal søges om byggetilladelse til telte
• Der skal ansøges om brug af området – ikke kun hallen
• Flere hylder og borde til boderne
• Meget tilfredshed omkring det nye kaffetelt
• Det skal koordineres bedre omkring morgenmad og uddeling af T-shirt
• Der er fortsat uklarhed over, hvordan ”intern handel” skal håndteres i de enkelte boder – således handlen foregår ensartet. Vi vil arbejde på at være mere tydelige.
• Legetøj og Opbevaring kan bytte plads.
• Der er fortsat behov for en drejebog over arbejdet omkring loppemarkedet fra start til slut. Bestyrelsen arbejder med dette efter nytår.
• Vi skal have set på tilkørselsforhold mellem mark-parkering og grus-parkering.

Vi beder igen loppeformændene om en tilbagemelding til novembermødet.
Andre arrangementer:
Nyt om julefrokosten næste gang….
ØKO-dagen 19. april – vi afventer om Lundholm deltager

Diverse møder:
Samarbejdsmøde og fordeling af økonomiske midler 2020 med IF.

Pølsevogn:
Ingen

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:

Eventuelt:

Punkter til næste møde onsdag 6. november 2019:
Behandling af årets ansøgninger
To do listen – generel oprydning i loppehallen 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu