Referater 2020 - St. Lyngby IF

Velkommen til
ST. LYNGBY IF
Gå til indhold

Hoved menu:

Referater 2020

INFO > IF's Venner > Referater m.m.
Referat St. Lyngby IF´s Venner ordinære bestyrelsesmøde
onsdag den 5. februar 2020 kl. 18.00.

Fremmødt: Jens, Anders, Jan, Andreas, Michael, Lars H., Elith, Lars F.
Afbud: Keld

Konstituering:
Sekretær: Lars Folke, kasserer: Jan, næstformand: Anders, formand: Jens
Lars Folke sørger for overlevering fra Henrik Keck.

Ansøgninger:
Ingen

Kassereren om økonomi mm.:
Mail fra gældsopkrævning fra 2015 – manglende vægtafgift 3800.
Mail fra Danske Bank der er penge på en gammel konto. De to poster udligner næsten hinanden

Nyt vedr. udlejning:
Det undersøges om der kan bookes/kommunikeres med hjælpere i google.docs. eller en app? (Michael)
Keld er stadig booker,
Jens har talt med René i om godkendelse af teltsikkerhed. René inviteres til næste møde. (Jens)
Der skal kigges på forsikring af evt. ”pløkskader” af fjernvarmerør mm. (Jan)
Der skal sættes en ansvarsfraskrivelse ind i lejekontrakten.

Nyt vedr. loppemarked:
Loppe-hentere – listen opdateres (Anders)
René har sagt ja til at stå for teltsikkerheden.
Vi lægger plader på gulvet i loppehallen 28/3-2020 kl. 09:00
Første loppetur 4/4-2020
Opstartsmøde: onsdag 25/3 19:00 (Anders)
Hvem kan man ringe til med effekter i år: Lene, Keck, Palle ? (Anders)
Endnu færre sofaer i år.
Vi skal kontrollere byggehegnene når vi lægger plader på loppehallen.

Andre arrangementer:
ØKO-dagen 19. april.
Jens holder fri, Keld plejer at være ansvarlig?
Der skal bestilles pølser og brød (flere end sidste år) i god tid.

Diverse møder:
Jens har været til generalforsamling i alle afdelinger, der er valgt bestyrelser hele vejen rundt.
Der er hovedbestyrelses generalforsamling 24/2.

Pølsevogn:
Udlejet 17/3.
Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
-
Eventuelt:
Den blå bil skal på værksted – Anders Jensen er på sagen

Punkter til næste møde onsdag 4/3 2020:
Loppemarked, ØKO-dag, teltsikkerhed.
J Lars Folke
 
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu