Referater - St. Lyngby IF

Velkommen til
ST. LYNGBY IF
Gå til indhold

Hoved menu:

Referater

FORENINGEN > Bestyrelsesmøder
Referat af møde i hovedbestyrelsen 28. august 2018
 
Til stede: Marina, Tine, Ole, Jesper, Egon, Bo, Per, Karen (ref.)

1.     Godkendelse af referat
-      Godkendt
 
2.     Orientering fra formanden
-      Stille og rolig sommer
-      Skytter meldt afbud. De kommer ikke så meget. Per prøver at tage fat i dem.
-      Nyt gulv i hal. Skruer i bænke ikke gode. Rampe til redskabsrum mangler. Huller i gulv til bommen. Nye bag-net kommer. Det laves inden fredag.
 
-      2 fodboldomklædingsrum renoveret.
-      P-plads næsten færdig.
-      Ny dør til WC i klubhus.

3.    Kommunen
-      P-plads økonomi. Vi har brugt 200.000 kr. på jernplader. Kommunen vil kun dække 40.000. Vi har mail fra borgmester om, at p-plads ville blive færdige i 2016. Politikerne har lovet, at kommunen ville betale for jernpladerne –bl.a. på vælgermøde ifm. sidste kommunevalg.
-      Benyttelse af boldbane bag hallen. Henvendelse fra kommunen om ikke at benytte 7 mandsbanen. Vi undlader at hente bolde. Vi overvejer skiltning, og prøver at lave en aftale om boldene.
-      Intet nyt om jordkøb ifm. Liv og Glade Dage.
 
4.     Hallen
-      Nyt gulv.
-      Ordensreglement: Lad os prøve at lave orden.
-      Sko i hallen: Små sten kan ødelægge gulvet. Ikke så sårbart, som tidligere gulv. Vi skal selv overholde reglerne og motivere andre til at overholde dem. Forslag om skilt på gulv om, hvor sko skal være. Skilt uden for dør, om ingen udendørs sko i hallen. Per ser på det.
-      Opbevaringskasser: Kan nu fyldes. Håndbold har en til overs. Vil gerne have et skab. Gymnastik kunne være interesseret i at bytte.
-      Redskabsrum: Vi skal have noget orden. Ide om rampe og mærke gulv op. Vi korter næste møde af og går en time derover.
-      Rensemaskine til harpiks indkøbes.
-      Bånd til de tykke måtter mangler.
-      Musikanlæg: Evt. til reparation. Ellers trådløs løsning, som der er stor interesse for. Per undersøger.
 
5.     Nyt fra afdelingerne:
-      Gymnastik: Trampolin om mandagen: Kristian kan træne tæt på døren. De ser hvordan det går. Vi går på jagt efter båndene i redskabsrummet.
-      Ibrugtagningsskemaer på vej- mangler et kursus. Hvor mange er på holdene og hvem har ansvar. Per sender skemaer til formændene.
 
6.     Ansøgning til Vennerne:
-      Fælles ansøgning skal afleveres til Vennerne 1/11. Derfor frist for ansøgning inden næste møde. Kun tilskud til børn/unge. Hovedforening har også mulighed for at søge om noget. Får man en god ide i løbet af sæsonen er der mulighed for at søge via Hovedforeningen. Svar fra Venner ligger 3. onsdag i november (21. november)
 
7.    Arrangementer
-      Skt. Hans gik godt. Arrangørerne vil gerne stå for det igen. Dejligt! Vi gør mere ud af reklame næste gang.
-      Flere ideer til arrangementer blev drøftet:
o   November fest med uddeling af priser stadig godt. 10/11 – vi prioriterer at komme.
 
o   Gymnastikopvisning med efterfølgende spisning.
 
o   Motionsløb i foråret. Evt. kombinere afslutningsfest for alle afdelinger i foråret. Kåre frivillige. Gøres bredere. En mulig dato er 6. april 2018.
 
8.     Hjemmeside
-      Faktuelle opdateringer bedes lagt ind inden 15/9.
-      Sendes til Henning webmaster@stlyngby.dk
 
9.     Klubudvikling
-      Ikke en eneste reaktion.
-      Måske er det ikke den retning, vi skal lige nu. Måske mere i retning af udvikling af de fysiske faciliteter?
-      Måske vi kan arbejde videre med ”kasserer-kassen”.
 
10.  Afdelingerne
-      Motionsrum: Spritbeholder er lavet + skraldespand. Vi laver stikkontakt til hver maskine til højre + ændring af elinstallationer. Pokalskab skal ryddes op ifm. oprydningsdag. Maskinerne tilses af Egon. Håndvægte sidder løst pga. skruer der går løs + 1 maskine der ikke bruges mere.  Priser på nye maskiner mv. er indhentet. Bestilles nu. Egon lægger reklame på hjemmesiden. Karen følger op med Facebook reklame. Der bør være info om at træning er på eget ansvar.
-      Fodbold: Ønske om at orientering fra formanden måske skrives lidt mere detaljeret. Det prøver Per fremover.
 
11.  Næste møde
-      9. oktober 2018 kl. 19.00. Tænk over idrætspris og ærespris inden næste møde samt venneansøgning.
 
12.  Eventuelt
-      Brikker til kælderen afventes. Systemet på hjemmesiden har ikke virket. Henning har fået den til at virke. Karen opdaterer Facebook.
-      Er hallen ledig i weekenden til crossdance? Der må ikke lægges faste træninger i weekenden, da hallen er reserveret til kampe.
-      Ifm. gymnastikopvisning er det vigtigt, at man ikke tager sine egne ting med, men støtter kiosken.


 
gixmo.dk
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu