Referater - St. Lyngby IF

Velkommen til
ST. LYNGBY IF
Gå til indhold

Hoved menu:

Referater

FORENINGEN > Bestyrelsesmøder
 
Hovedbestyrelsesmøde den 4. april 2018 kl. 19.00

Referat

Deltagere: Jesper Sørensen, Per Lyngsie, Ole Meldgaard, Egon Jensen, Marina Rasch, Karen Tommerup (ref.)
Med afbud: Bo Aagaard, Tine Lagendorff, Susanne Jensen

Nye bestyrelser
• Det går fint, og vi er klar til at tage fat.

Implementering af strukturændringen
• Vi indkalder til stormøde 2/5 kl. 19-21 med alle bestyrelsesmedlemmer i afdelingerne og andre nøglepersoner, som bestyrelserne ønsker at engagere.
• Vi ønsker en ordstyrer ude fra. Keck er et godt bud. Per spørger ham.
• Tilmelding skal ske inden den 25/4.
• Afdelingsformændene skal kommunikere, at fremmøde er meget vigtig og sikre, at hele bestyrelsen kommer inkl. suppleanter + nøglepersoner.
• Banko skal også inviteres.
Forslag til program
a. Velkomst og baggrund ved Per
b. Gennemgang af oplæg til ny struktur ved Karen, herunder kasserne. Hver kasse skal lægge et budget som godkendes. Herefter har de frihed til at udføre opgaverne med reference til forretningsudvalget:
PR (fx Fælles facebook gruppe for hele foreningen. Fælles Instagram. Hjemmeside. Sponsorering (evt.) PR i Hillerødposten).
Kasserer
Banko
Facility management (udvikling indendørs, drift, liste, kontakt. til kommunenen
Arrangementer ¨(første arrangement er Sankt Hans, som vi forsøger at bemande)
c. Spørgsmål og input fra forsamlingen
d. Drøftelse i grupper eller i plenum:
Er kasserne dækkende
Er organisationen logisk?
Prioritering/hvor starter vi?
Forslag til bemanding
e. Tidsplan - hvad er næste skridt og hvad skal der ske inden 1/10 ved Per
f. Afrunding ved Per

Sankt Hans 23/6
• Per og Karen kan ikke i år.
• Vi håber, at vi får bemandet en "arrangenmentskasse", der vil løfte opgaven.
• Det er en lørdag, og dermed er der mulighed for noget mere end sædvanligt.

Punkter som blev fremlagt efter referenten var gået. Refereret af Per
Materielle ting som bør / skal ordnes
- Lås på toiletdør
- Lys i kælderen
- Døre i omklædning
- Støvlevask – meget lidt vand, svært at fylde flasker
- Vandhane i kælder – spare 0 svært at fylde flasker
- Harpiks rens i hallen
- Stor kost / moppe til hallen
- Bandevogn repareres
- Gulvaskemaskine eventuelt ny vask
- Mere plads i sidebygning til opbevaring af grej
- Nyt skab til lydanlæg i hal – kun foreningen som bruger anlægget
- Fordeling mellem opbevaringskasser og skabe i hal
- Forespørgsels om vimpler
- Ny AV – løsning i klubhus – Wi-Fi løsning

Efterskrift efter mødet.

Har orienteret teknisk service medarbejder om forhold – der tages aktion Per
Der opsættes møde mellem skole – og HFO Per

Næste ordinære møde bestemmes efter stormøde den 2. maj. 
 
 
gixmo.dk
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu