Referater - St. Lyngby IF

Velkommen til
ST. LYNGBY IF
Gå til indhold

Hoved menu:

Referater

FORENINGEN > Bestyrelsesmøder
Hovedbestyrelsesmøde den 7. juni 2018 kl. 19.00

Referat
Deltagere: Jesper Sørensen, Per Lyngsie, Ole Meldgaard, Egon Jensen, Marina Rasch, Bo Aagaard, Karen Tommerup (ref.)
Med afbud: Tine Lagendorff, Susanne Jensen

Løst og fast fra formanden
·        Der er blevet sendt bårebuket til foreningsmand og klubbladsredaktør Orla Engelbrechtsen
·        200.000 til rnodernisering af omklædningsrum er modtaget fra kommunen
 
Bredbånd i klubhuset
·        Per har fået et "tilbud" på 20.000 kr. tiI etablering og 1.200 pr måned til 50 MB.
·        Per prøver at finde en anden løsning - evt. mobilt wifi
Nabo forhold
·        Orientering om klage fra nabo
 
Weekend haltider
·        Håndboldtræningstider er indkommet.
·        Øvrige kendte bookede tider: 31/3 gymnastikopvisning, xxx (loppemarked)
·        Derudover kommer badmintontider
·        Per laver en oversigt, når alt er samlet, så vi alle har en oversigt

Parkeringsplads
·        De går i gang på mandag
·        Grusparkering med faskine og lys
·        Banko er orienteret.
·        Anlægsarbejdet, som varer 1-2 måneder, kommer til at genere de parkeringsmulighederne både for         banko og skole.
·        Vi opfordrer alle medlemmer til at parkere ved loppehallen om torsdagen, da mange bankospillere er         dårligt gående.
·        Foreningen har i alt brugt 180.000 kr på de 80 jernplader. Per arbejder på at få  refusion fra kommunen,
 
Sommeraktiviteter i hal
·        De går i gang med nyt gulv lørdag den 25/6
·        Kasser skal tømmes inden. Redskabsrummet får ikke nyt gulv. Der kommer rampe mellem         redskabsrummet og hallen.
·        Døre justeres og forhøjes.
·        Huller i gulv bliver som nu. Badminton får nye net og stolper.
 
Arrangementer – Sankt Hans
·        Telt, musik, vin, snobrød, grill mv. er arrangeret. Hoppeborg lånt.
·        Bål må evt. aflyses pga. tørke. Skal stå på plakaten.
·        80 kr. for deltagelse.
·        Heks mangler.
·        Reklame for arrangementet skal ud nu.
 
Status på afdelingerne
·        Håndbold. Harpiksrens efterspurgt. Kører fint. Håndbold ønsker haltid kl. 20.30 om tirsdagen.
·        Badminton. Intet nyt
·        Motionsrum. Det kører - nogle småting.
·        Fodbold.  Lidt svær trænersituation og mange opgaver, der skal løftes. Der skal snart findes en løsning.         Ønsker at beholde søndagstid til babyfodbold.
·        Gymnastik. Nyt program offentliggøres meget snart. Trænere og tider på plads og det ser pt ud til det går         op med de andre afdelingers ønsker.
·        Økonomi. Gebyrer i bankerne stiger og stiger.
 
Foreningsudvikling
·        Ingen henvendelser ift. vores opslag
·        Vi skal igen være aktive og "prikke".
·        Facebook – Karen opretter gruppe for idrætsforeningen, og så ser vi hvad der sker.
        Formændene gør reklame for den nye gruppe.
·        Instagram – Peter Spanggaard ændrer eksisterende side. Ole følger op.
·        Nissen har måske et bedre logo.
·        Hvis det ikke bærer frugt må vi drøfte andre løsninger, fx at dele opgaverne yderligere op.
 
Eventuelt
·        Brug app til Hillerød Kommunes ejendomsservice.
Ole har brugt den med stor succes. Den hedder  DaluxFM.
·        GDPR. Afdelingerne har ansvar for deres egne data. Generel privatlivspolitik bør ligge på         hjemmesiden. ser på det og lægger det på hjemmesiden.

·        Næste møde 28. august 2018 kl. 19
 
 
 
gixmo.dk
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu