Dagsorden - St. Lyngby IF

Gå til indhold

Dagsorden

FORENINGEN > Bestyrelsesmøder
Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i St. Lyngby If tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19.00 i klubhuset
 
Dagsorden
Eventuelle kommentarer til sidste møde
Afdelingerne

Venneansøgning                                          
Ansøgning medbringes

Børneattester

Klubfest den 10. november 2018                  
Hæderspris,
kandidater Sportspris,
kandidater Markedsføring

Hallen                                                         
Finjustering af tider
Eventuelle ønsker om tider
Oprydning – plads til ting?

Siden sidst ved formanden
Bilag vedlægges!

Næste møde

Eventuelt
Hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2018 kl. 19.00
 
Dagsorden
1.     Godkendelse af referat.
 
2.     Orientering fra formanden
 
3.     Kommunen                                    Parkeringsplads – økonomi
Benyttelse af boldbane bag hallen

4.     Hallen                                           Nyt gulv!
 
Ordensreglement – opbevaringskasser – redskabsrum –
 
5.     Efterårssæson                                 Udfordringer / eller alt på plads?
 
Ibrugtagnings skemaer inden 1. oktober – fodbold
 
6.     Ansøgning til venner                       Procedure
 
Ansøgningsfrist oktober 2018
 
7.     Arrangementer                              Fælles for alle afdelinger eller?
 
8.     Hjemmeside                                  Faktuelle opdateringer inden 15. september – ALLE afd.
 
9.     Klubudvikling                                 Status
                                            Videre fremfærd -hvordan
 
10.  Afdelingerne                                   Status
 
11.  Næste møde                                   oktober
 
12.  Det vi har glemt / eventuelt
 
lndkaldelse til hovedbestyrelsesmøde torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19.00

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Orientering fra formanden
3. Ansøgning til venner - Procedure gennemgås- hvis nødvendigt. Ansøgningsfrist 1. november
gennem HB.
4. DGI - status - hvordan kommer vi i mål?
5. "Lobby'' arbejde godt eller skidt?
6. Respekt for foreningsarbejdet!
7. Afdelingerne
8. Eventuelt
9. Næste møde
lndkaldelse til hovedbestyrelsesmØde tirsdag den 8.august 2017 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Orientering fra formanden
3. Stade på foreningsudvikling - DGI Næste møde?
4. Stade på "Liv & Glade dage" + parkeringsplads
5. Haltider: a. hverdage b. weekend der skal søges om tid.
6. Økonomi: Afdelingerne - opkrævning af kontingent
7. Afdelingerne: lnput fra afdelingerne
8. Tiltag: Skal der gøres noget? Er der nogen ideer?
9. Næste møde

Med håbet om et godt møde
Per


Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2017 kl. 19.00 i klubhusset
Dagsorden.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Orientering fra formanden

3. Foreningsudvikling a. Er vi klar til næste møde den 17-1-2017?

b. Hjemmeopgaven løst?

4. Generalforsamlinger a. Afdelinger
b. Hovedgeneralforsamling

5. Økonomi a. Afdelinger
b. Hovedkassen

6. Budget hovedforening

7. Afdelingerne

8. Diverse

9. Næste møde

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde torsdag den 16.juni 2016 kl. 17.00
Dagsorden

1. Godkendelse af referat

2. Orientering fra formanden a. DGI
  b. Kommunen omkring: parkering – Hallen – Liv og glade dage
  c. Andet
3. Haltider  Gerne jeres ønsker listet op ud fra sidste år som er     udgangspunkt.
  Eventuelt ønsker til weekender.

4. Hjemmeside

5. Sankt Hans

6. Afdelingerne

7. Næste møde

8. EventueltHilsen
Per

lndkaldelse til hovedbestyrelsesmøde den 21. oktober 2015 kl. 19.00 i klubhuset.
Dagsorden:

1
. Godkendelse af referat.
2. Orientering fra formanden
3. Klubfest                  
Hæderspris
                                 
Sportspris
4. Venneansøgning      Afdelinger
                                 Hovedforening

5. lndendørssæson
6. Afdelingerne
7. Eventuelt
8. Næste møde

lndkaldelse til hovedbestyrelsesmøde onsdag den 2. september 2015 kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden

1. Godkendelse af ref.:

2. Orientering fra formanden:

3. Økonomi:

Opfølgning på budget i afdelinger revidering efter venne tilskud
Hovedforening status
4. Efterårssæson

Hallen
I brugtagningsskemaer
5. Førstehjælp:
Kursus?
6. Faciliteter:
Klubhus
Omklædning
Hallen
Baner
7. Afdelingerne:

8. Venneansøgning:

Procedure
Tidsfrist for generel ansøgning 1
. november!
9. Eventuelt:

10. Næste møde:
Sportspris - Hæderspris

Med håbet om et godt og konstruktivt møde
Per.

lndkaldelse til hovedbestyrelsesmøde torsdag den 25. august 2016 kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden
L. Godkendelse af referat
2. Orientering fra formanden
3. Foreningsudvikling
4. Udlån af skydekælder til anden klub
5. Hallen og haltider
6. Reparationer I vedligeholdelse af bygninger
7. Afdelingerne
8. Aktiviteter i efteråret?
9. Eventuelt
10. Næste møde

lndkaldelse til hovedbestyrelsesmøde onsdag den 17. juni 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat
2. Orientering fra formanden
3. Fritidskort
4. Haltider
5. Sankt Hans
6. Efterårssæsonen
7. Afdelingerne
8. Eventuelt
9. Næste Møde


Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015 kl. 19.00 i klubhuset


Dagsorden

1. Godkendelse af referat

2. Orientering fra formanden          Skydebane
                                                             Parkering
                                                             Liv og glade dage
                                                             Rengøring
                                                             Banko – hjælp

3. Holdninger mellem                       Afdelingsmedlemmer – afdelingsbestyrelse
                                                             Afdelingsbestyrelse – hovedbestyrelse
                                                             Fremtidig struktur – eller hvad!

4. Børneattester                                 Rykker. Husk en gang om året.

5. Haltider                                            Samme ramme tider som sidste år / ændringer

6. Økonomi                                          Status
                                                              Nye afdelingskasserer

7. Sankthans                                        Arrangement, eventuelle ændringer
                                                              Båltaler – emner

8. Eventuelt                                         Afdelingerne

9. Næste møde

Med håbet om et godt møde!
Per

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden.


1. Godkendelse af referat

2. Velkommen til nye medlemmer af hovedbestyrelsen

3. Orientering fra formanden

4. Hovedgeneralforsamling  
                                                                a. Foreningen tiltag fremover
                                                                b. Gennemgang af foreningens regnskab

                                                                c. Traktement   

5. Flygtninge i foreningen  
                                                                a. Foreningens holdning – upolitisk forening  
                                                                b. Frikontingent?
                                                                c. Specielle tiltag?

6. Haltider    
                                                                a. Weekendtider
                                                                b. aftentider
7. Afdelingerne

8. Eventuelt

9. Næste mødeIndkaldelse til hovedbestyrelsesmøde torsdag den 9. oktober 2014 kl. 19.00
Dagsorden

1. Godkendelse af referat.
2. Orientering fra formanden
3. Hallen  
       a. Haltider – ledige tider - aktører
       b. Nøgler
       c. Harpiks
4. Venneansøgning  
       a. begrundet ansøgning inden 1. november fra afd.
       b. Hovedforenings ansøgning?  
5. Klubfest  
       a. 15. november 2014 kl. 18.00 Pris?
       b. Hæderspris
       c. Sportspris
       d. Salg af billetter
6. Afdelingerne  
       a. Fodbold?
       b. Håndbold
       c. Gymnastik
       d. Badminton
       e. Skydning  
7. Økonomi
8. Aktiviteter  ?
9. Næste møde  Hvilken dag i ugen?
10. Eventuelt

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde den 25.august 2014 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden
Godkendelse af referat fra 11. juni (hvis vi har noget?)

Orientering fra formanden   - Anlægsønsker
                                       - DGI kursus

Efterårssæsonen?                 Børneattester

Hallen                                 Tider
                                         Adgang        
                                         Krav fra kommunen?

Økonomi                             Status
                                        Ønsker  

Venneansøgning                  inden 1. november

Aktiviteter                           15. november 2014     Klubfest
                                         6 + 7 marts 2015       Dilettant
                                        Juletræ i skolegården
    
Næste møde

Afdelingerne

Eventuelt


Med håbet om et godt møde – Per
Husk at melde afbud – ingen deltagelse = ingen indflydelse


    

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden

1. Godkendelse af referater
2. Orientering fra formanden
3. Evaluering af hovedgeneralforsamling
4. Oprydning   Generelt
   Omklædningsrum
   Hallen

5. Haltider   Hverdage / weekender
6. Kiosk    Hvordan passer vi den når den ikke er      bemandet?
   Hvordan skal vi gøre det?

7. Indkøb   Skal vi ”prøve” at koordinerer vores sportsindkøb
8. Afdelingerne
9. Eventuelt
10. Næste møde

Med håbet om et godt møde
Per


Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde onsdag den 19. februar 2014 kl.19.00

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra
2. Afdelingsgeneralforsamlinger Evaluering
3. Hovedgeneralforsamling 26. februar 2014 kl. 19.00
- Traktement Marina
- Ordstyrer – Lars lundholm
- Dagsorden – Per
- Planer fremover – Tiltag imødeses gerne
- Budget – Per trykker
- Regnskab – Bo – mangfoldiggør?
- Indkomne forsalg -JA, terrassedør i vinduesparti
- På valg - OK

4. Børneattester  Vi skal have udført en ny omgang indhentning af børene     attester
5. Indlæg fra trivselsgruppe Fremlæggelse af oplæg
6. Afdelingerne
7. Haltider  Ønsker for haltider sæson 2014/ 2015 inden 1. marts
8. Eventuelt
9. Næste Møde

Vel mødt.
Per

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde onsdag den 16. oktober 2013 kl. 19.00

Dagsorden

 •  Godkendelse af referat


 •  Orientering fra formanden


 •  Indstillinger til sportspris og hæderspris


 •  "Venneansøgning" inden 1. november


 •  Julearrangement


 •  Afdelingerne


 •  Næste møde


 •  Eventuelt


Med håbet om et godt møde
Per

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde onsdag den 21. august 2013 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat?
2. Orientering fra formanden   

 • Omklædning

 • Styrketrænings rum

 • Rengøring?


3. Foreningsliv
4. Arrangementer   

 • Kræmmermarked aflyses?

 • Sommertur med venner

 • Klubfest 16. november 2013

 • Førstehjælp – aflyst


5. Referater
6. Klubblad
7. Hjemmesiden
8. Afdelingerne
9. Eventuelt

Med håbet om et godt møde
Per

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde onsdag den 29. maj 2013 kl. 19.00

Dagsorden

1. Godkendelse af referat.

2. Orientering ved formand

3. Status i afdeligerne

4. Udendørs fitness Status?

5. Sankt Hans Tidspunkt?

6. Fælles arrangement Status?

7. Økonomi generelt

8. Klubhusrenovering

9. Eventuelt

10. Næste møde

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde onsdag den 24. oktober 2012 kl. 19.00

Dagsorden

1. Godkendelse af referat.

2. Orientering fra formanden

3. Venneansøgninger

a .afdelinger
b. hovedforening


4. Klubblad

5. Klubfest Hæderspris, emner

Sportspris, emner


5. Anlægsønsker til kommunen

6. Afdelingerne

7. Eventuelt

8. Næste møde

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2012. kl. 20.00

Dagsorden

Godkendelse af referat + Godkendelse af orienteringsbrev fra sidste hb-møde

Orientering fra formand.

Sankt Hans Planlægning / finpudsning

Klubtrøjer - Hjemmeside bestilling

 • Betaling

 • Priser


Haltider - Vi skal prøve at finde tid til Hillerød Håndbold?

Udendørs fitness - God ide?
Hvor skal den eventuelt ligge

Sommertur - Skal vi afholde "sommertur" sammen med vennerne?
Tidspunkt forslag om 11. august
Hvordan

Afdelingerne

Næste møde

Eventuelt


Opdateret 19.01.2022
Tilbage til indhold