Praktisk Info - St. Lyngby IF

Gå til indhold

Praktisk Info

Ingen træning i ferier og helligdage
Med mindre andet meldes ud af jeres trænere, er der ikke træning i de ferier og helligdage, som Kornmarkskolen afholder. I skoleåret 2021/22 drejer det sig om:
Efterårsferie 16/10 - 24/10
Juleferie 22/12-21 - 2/1-22
Vinterferie 12/2 - 20/2
Påskeferie 9/4 - 18/4
St. Bededag 13/5
Kr. Himmelfart 26/5-27/5
2. Pinsedag 6/6
Sommerferie 25/6


Påklædning børn/unge
Det er et krav, at gymnasterne bruger gymnastiksko med tynde såler eller bare tæer. Indendørs håndbold/fodbold sko og sokker uden skridsikker belægning må ikke anvendes pga. egen og trænernes sikkerhed og udbyttet af undervisningen.

Gymnasterne skal have stramtsiddende overdele, der ikke falder op når man springer. Til de lidt større piger anbefales sportsbh eller lign.
Lang hår skal opsættes.

Opvisningstøj
Der udleveres opvisningstøj til låns, når børneholdene opviser.

Betalingsregler
Inden deltagelse på holdene tilmeldes deltageren og kontingent betales. Såfremt man inden 1/10 framelder sig holdet til bestyrelsen, vil man efter anmodning få tilbagebetalt det fulde beløb. Ved en senere udmelding tilbagebetales kontingentet ikke.
 
Nye medlemmer efter sæsonstart: Der betales fuld kontingent ved tilmelding inden jul og halvt kontingent efter jul. Tilbagebetaling kan ske ved framelding senest 3 uger fra tilmeldingen.


Vigtig information om brug af fotos:
Ved tilmelding til et hold hos St. Lyngby Gymnastik, giver du samtidig tilladelse til at der må tages billeder af dig/dit barn/dine børn for at vise foreningens aktiviteter. Billederne kan være af enkeltpersoner eller af hold, og kan vises på www.stlyngbyif.dk, på St. Lyngby Gymnastiks og Lille Lyngby Lokalområdes facebookside eller i lokalavisen. Ønsker du ikke at give tilladelse til offentliggørelse af billederne eller ønsker du at tilbagekalde tilladelsen, kan du sende oplysninger herom med navn og hold til formandens mailadresse:
tine.langendorff@hp.dk


 
Håndtering af persondata
 
Gymnastikafdelingen registrerer nødvendige oplysninger om deltagere og instruktører på holdene som navn,  adresse, mail, telefon og fødselsdato i et sikkert IT administrationssystem Conventus. Instruktører og bestyrelse har adgang til disse oplysninger. Oplysningerne slettes efter 1 år uden aktivt medlemskab - dog har kassereren et regneark med navn, kontaktoplysninger  og aktive sæsoner til brug for uddeling af årsmedlajer.
 
 
Holdmappen, som instruktørerne anvender til at råbe op, indeholder deltagernes navne og kontaktoplysninger, såfremt der skulle ske et uheld til træning. Mappen ligger i et aflåst skab, når den ikke anvendes. Holdlisterne destrueres når sæsonen er afsluttet.
 
 
I forbindelse med at indhente børneattester på instruktørerne skal bestyrelsen bruge instruktørernes CPR nr. Disse håndteres sikkert og destrueres efterfølgende. Instruktørerne opfordres til ikke at sende deres CPR nummer via elektroniske medier.
 
 
Ved udbetaling af godtgørelse til instruktørerne opbevares bankoplysninger i 5 år i en regnskabsmappe. Denne mappe har hovedforeningens kasserer og revisor til gennemsyn i forbindelse med årsregnskabet og opbevares i øvrigt sikkert hos kasseren.
 
 Der henvises til DGI´s retningslinjer for håndtering af persondata samt Conventus hjemmside om håndtering af persondata http://web.conventus.dk/generelle-vilkaar/.


Retningslinjer ift. Corona
·        Hvis du har symptomer på sygdom så bliv hjemme
·        Der skal sprittes af/vaskes hænder inden indgang til hal og efter træning. Forældre hjælper børn.
·        Hold så vidt som muligt afstand til andre (1-2 meter) under træningen
·        Efter hver time hjælpes gymnaster ad med at rengøre redskaber efter trænerens anvisninger. På de mindre børnehold rengøres redskaber af trænerne.
·        Kom i god tid inden timen og afvent ved bordtennisbordet ved indgangen indtil træneren afhenter jer. Det kan aftales andre mødesteder med træneren uden for hallen.
·        Forældre bliver i videst muligt omfang uden for hallen. Efter endt træning afleveres børn til forældre af træneren uden for hallen.
·        Der må ikke komme nye gymnaster i hallen, hvor der er træning, før det er deres tur til træning.
·        Hvor det er muligt medbringes rekvisitter til træningen eller lånes i løbet af sæsonen.
·        Det er obligatorisk at oplyse navn og telefonnummer til træneren ved første træning, såfremt man ikke er meldt til holdet. Dette er af hensyn til en evt. smittesporing.
·        Kom omklædt hjemmefra.
·        Hold god håndhygiejne under træningen

Der henvises i øvrigt tli DGI´s
Opdateret 17.10.2021
Tilbage til indhold