Bestyrelse

Formand
Charlotte Bølling
gymnastik@stlyngbyif.dk

Bestyrelsesmedlem
Amalie Hansen

Kasserer
Karen Tommerup

Suppleant
Stine Nielsen

Suppleant
Kristan Wendel Labuz