Hvem er vi

St. Lyngby Idrætsforening er det traditionelle samlingspunkt for den folkelige idræt i lokalsamfundene i St. Lyngby, Ll. Lyngby og Meløse i Hillerød kommune.
Det er foreningens formål ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Foreningen har seks afdelinger, som hver har deres aktiviteter hen over året:

  • Fodbold
  • Håndbold
  • Løb
  • Badminton
  • Skydning
  • Gymnastik


Endvidere er der tilknyttet dilettant- og bankoaktiviteter, samt andre festlige indslag i årets løb.

Hvordan ledes foreningen ?
Vores hovedbestyrelse består af fire ‘forreningsudvalgsmedlemmmer’ samt de seks afdelingsformænd der mødes 7-8 gange om året.

Hvor holder vi til ?

Skolevej 5, 3320 Skævinge
Centrum for foreningens aktiviteter er træningshallen og de omliggende idrætsanlæg ved Ll. Lyngby Sogneskole – mellem Hillerød og Frederiksværk ved Arresøhus.

St. Lyngby IF

Skolevej 5, 3320 Skævinge

Du kan også finde os på Facebook og Instagram