Liv og glade dage

Liv og glade dage i St. Lyngby

St. Lyngby IF, Støtteforeningen Vennerne og Kornmarkskolen Lille Lyngby har gennem en årrække arbejdet på et ambitiøst projekt “Liv og Glade Dage i Lille Lyngby Lokalområde”.

Projektet omhandler udvikling af udearealerne omkring hallen og Kornmarkskolen i Lille Lyngby for at øge muligheden for idræt, undervisning, motion og leg gennem anlæg af multifunktionelle idrætsfaciliteter.

Projektet skal sikre medlemstilstrømningen til idrætsforeningen, styrke bevægelse i skolen, øge sundheden i lokalområdet og tiltrække nye besøgende og borgere til området.

Hillerød Kommunes politikere har bakket positivt op om projektet og bl.a. afsat midler til at købe jord, anlægge p-plads og medvirke til udarbejdelse af tegninger til projektet. Desuden er der igangsat et lokalplanarbejde, der skal understøtte visionerne.

Det første udkast til tegninger er færdige, og vi vil nu gerne bede om input til dem. Det kan både være konkrete ideer til forbedringer, generelle betragtninger, forslag til prioritering af de forskellige anlæg, tilbud om frivilligt arbejde, mulige fonde mv.

Herunder ligger der 4 PDF dokumenter der åbnes i seperat vindue!

St. Lyngby IF

Skolevej 5, 3320 Skævinge

Du kan også finde os på Facebook og Instagram