Om foreningen

St. Lyngby Idrætsforening er det traditionelle samlingspunkt for den folkelige idræt i lokalsamfundene i St. Lyngby, Ll. Lyngby og Meløse i Hillerød kommune.
Det er foreningens formål ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Hvad sker der i foreningen ?
Foreningen har seks afdelinger, som hver har deres aktiviteter hen over året:

  • Fodbold
  • Håndbold
  • Løb
  • Badminton
  • Skydning
  • Gymnastik
  • Fitness


Endvidere er der tilknyttet dilettant- og bankoaktiviteter, samt andre festlige indslag i årets løb.

Hvordan ledes foreningen ?
Vores hovedbestyrelse består af fire ‘forreningsudvalgsmedlemmmer’ samt de fem afdelingsformænd der mødes 7-8 gange om året.


Hvor holder vi til ?
Centrum for foreningens aktiviteter er træningshallen, klubhuset og de omliggende idrætsanlæg ved Kornmarkskolen Ll. Lyngby afd. – tæt på amtsvejen mellem Hillerød og Frederiksværk ved

Find vej til St.Lyngby IF

VI er utrolige heldige at have et godt samarbejde med vores sponsorer, Som er følgende:

St. Lyngby IF

Skolevej 5, 3320 Skævinge

Du kan også finde os på Facebook og Instagram