Om foreningen

St. Lyngby Idrætsforening er det traditionelle samlingspunkt for den folkelige idræt i lokalsamfundene i St. Lyngby, Ll. Lyngby og Meløse i Hillerød kommune.
Det er foreningens formål ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Hvad sker der i foreningen ?
Foreningen har seks afdelinger:

For mere info om afdelingerne – aktiviteter, kontakt, træning – se nærmere under Afdelinger


Vi afvikler banko hver torsdag på Arresøhus, årlig dilettantforestilling, fastelavn, Skt. Hans, samt andre festlige indslag i årets løb.

Hvordan ledes foreningen ?
Vores hovedbestyrelse består af fire direkte valgte medlemmer – formand, næstformand, sekretær og kasserer – samt afdelingsformænd, og mødes 7-8 gange om året.

Hvor holder vi til ?
Centrum for foreningens aktiviteter er træningshallen, fitnesslokalet og de omliggende idrætsanlæg ved Kornmarkskolen Ll. Lyngby afd. – tæt på amtsvejen mellem Hillerød og Frederiksværk.

Find vej til St.Lyngby IF

St. Lyngby IF

Skolevej 5, 3320 Skævinge

Du kan også finde os på Facebook og Instagram